دکمه موبایل منو

سفر آقای مهندس برقعی، قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان، مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23

سفر آقای مهندس برقعی، قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان، مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 قائم مقام کمیته امداد و مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد برای کلنگ زنی واحد های مسکونی مددجویان خسارت دیده از سیل به خراسان شمالی سفر کردند. عکاس:
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 5
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 6
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 7
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 1
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 12
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 11
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 9
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 8
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 4
سفر آقای مهندس برقعی،قائم مقام کمیته امداد و مهندس بازیان مدیرکل تامین مسکن کمیته امداد به خراسان شمالی-98/01/23 2
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.