دکمه موبایل منو

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی استان سمنان از طریق کمیته امداد-98/1/25

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی استان سمنان از طریق کمیته امداد-98/1/25 هفتمین محموله کمک های مردمی استان سمنان از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده کشور ارسال شد. مردم استان سمنان تا کنون 960 میلیون تومان به صورت کالا و نقد به هم‌وطنان سیل زده کمک کرده اند. عکاس: روابط عمومی
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 13
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 12
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 10
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 9
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 8
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 7
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 5
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.