دکمه موبایل منو

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با حضور اصحاب رسانه استان-98/05/19

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با حضور اصحاب رسانه استان-98/05/19 نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با محوریت توسعه مشارکت های مردمی و رفع فقر در استان با حضور مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی برگزار شد. عکاس:
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 3
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 23
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 22
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 21
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 2
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 20
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 19
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 17
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 16
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 15
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.