دکمه موبایل منو

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 طرح اهداء نذورات و دام زنده به قربانگاه های کمیته امداد آذربایجان غربی عید سعید قربان و آماده کردن گوشت های قربانی برای توزیع در میان خانواده های مددجویان اجرا شد. عکاس: محمد پورآذر
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 17
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 15
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 13
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 12
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 11
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 10
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 9
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 8
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 7
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 4
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.