دکمه موبایل منو

نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23

نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 آیین نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود با هدف اطعام نیازمندان با همکاری کمیته امداد و هیئت فاطمیه باغ زندان این شهرستان و مشارکت مردم خیر ونیک اندیش در عاشورای حسینی برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 1
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 3
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 2
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 9
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 6
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 5
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 4
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 15
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 14
نذرواره حسینی و پخت 72 دیگ غذای نذری شهرستان شاهرود-98/6/23 13
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.