دکمه موبایل منو

پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل-96/12/16

پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل-96/12/16 زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند. عکاس: محمدحسین حسین پور
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
پرواز طنین «زنگ جشن نیکوکاری» بر فراز مدارس استان اردبیل
زنگ «جشن نیکوکاری» در مدارس استان اردبیل به صدا درآمد تا دانش‌ آموزان خیر با کمک‌های خود جوانه لبخند را در آستانه عید نوروز در دل‌های همنوعان نیازمندشان بکارند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.