دکمه موبایل منو

مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند-96/12/17

مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند-96/12/17 جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند. عکاس: محمدحسین حسین پور
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
مردم خیر روستای آزادلو جوانه لبخند کاشتند
جشن نیکوکاری به صورت نمادین در روستای آزادلو از توابع شهرستان گرمی، در منطقه صفر مرزی استان اردبیل برگزار شد و روستاییان خیر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود جوانه لبخند کاشتند.
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.