دکمه موبایل منو

حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری-96/12/17

حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری-96/12/17 اردبیلی‌های خیر با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند. عکاس: محمدحسین حسین پور
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
مردم خیر استان اردبیل با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل‌های 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند.
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
مردم خیر استان اردبیل با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل‌های 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند.
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
مردم خیر استان اردبیل با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل‌های 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند.
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
مردم خیر استان اردبیل با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل‌های 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند.
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
مردم خیر استان اردبیل با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل‌های 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند.
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
مردم خیر استان اردبیل با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل‌های 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند.
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
مردم خیر استان اردبیل با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل‌های 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند.
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
مردم خیر استان اردبیل با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل‌های 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند.
حضور چشمگیر اردبیلی‌های خیر در جشن نیکوکاری
مردم خیر استان اردبیل با حضور چشمگیر خود در جشن نیکوکاری، جوانه لبخند را در دل‌های 27 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان، در آستانه عید نوروز کاشتند.
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.