دکمه موبایل منو

جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد-97/02/22

جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد-97/02/22 جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد. عکاس: محمدحسین حسین پور
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
جشن تکلیف 400 مددجوی اردبیلی برگزار شد
جشن تکلیف 400 دانش آموز دختر تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) تهران در سالن ولایت استان اردبیل برگزار شد.
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.