دکمه موبایل منو

«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد-97/06/07

«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد-97/06/07 مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد. عکاس: محمدحسین حسین پور
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
«جشن غدیر» برای 800 مددجوی اردبیلی برگزار شد
مراسم «جشن غدیر» با حضور مسئولان استانی، به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته دولت و تجلیل از مددجویان موفق تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل که در زمینه‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده بودند، برگزار شد.
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.