دکمه موبایل منو

بهسازی منازل مددجویان سیل‌زده روستای ترازوج خلخال-97/07/18

بهسازی منازل مددجویان سیل‌زده روستای ترازوج خلخال-97/07/18 تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ 43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت. عکاس: محمدحسین حسین پور
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
43 منزل مددجویان ساکن در روستای ترازوج از توابع شهرستان خلخال، در سال 95 به دلیل سیل و رانش زمین تخریب شده بود که پس از گذشت حدود دو سال با همکاری خیران، کمیته امداد و بنیاد مسکن این شهرستان صد در صد منازل سیل‌زده و تخریب شده مورد بهسازی قرار گرفت.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.