دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

 نشانی :  اردبیل، شهرک کارشناسان، میدان مهارت، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل
 شماره روابط عمـومی:  045-33746232
 تلفن دبیـرخـانه :   ۳۳۷۴۶۲۰۴ - ۰۴۵ 
 صندوق پستی: 5615813516
 پست الکترونیک:   ard@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان